marți, 28 februarie 2012

Diurna (indemnizatia de deplasare)

Indemnizatia de deplasare (diurna) poate fi acordata salariatilor numai pe perioada delegarii sau detasarii. Astfel, drepturile de care beneficiaza salariatii delegati sau detasati sunt stabilite la art. 44 alin. (2) si art. 46 alin. (4) din Codul muncii, dupa cum urmeaza: - cheltuielile de transport; - cheltuielile de cazare; - indemnizatia de delegare. Atat delegarea, cat si detasarea presupun schimbarea locului muncii prevazut in contractul individual de munca. In acest sens, art. 42 alin. (1) din Codul muncii stabileste ca locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Prin urmare, daca conducatorilor auto li se modifica locul muncii inscris in contractul individual de munca prin delegare sau detasare, pe durata delegarii/detasarii, salariatului i se vor acorda cheltuielile de transport si cazare si o indemnizatie de delegare in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Indemnizatia de deplasare acordata de persoanele juridice platitoare de impozit pe profit este scutita de la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale. Daca locul muncii inscris in contractul individual de munca nu este modificat prin delegare sau detasare, salariatilor nu li se poate acorda diurna. De asemenea, daca se constata ca sumele acordate salariatilor cu titlu de diurna mascheaza, in fapt, venituri salariale, organele fiscale le pot reconsidera in consecinta.