joi, 9 februarie 2012

Termenul de valabilitate al CCM la nivel de unitate

Problema Se poate face act aditional pentru o prelungire de maximum 2 ani in cazul unui contract colectiv de munca la nivel de societate valabil pana in 31.12.2011? Care este procedura in cazul unei astfel de prelungiri? Daca nu se poate prelungi, trebuie demarate aceleasi proceduri ca la incheierea unui nou contract colectiv de munca? Solutia specialistului Potrivit art. II din Legea 40/2011 de modificare a Codului muncii, "(1) Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31 decembrie 2011. Dupa aceasta data, contractele colective de munca si actele aditionale se vor incheia pe durate stabilite prin legea speciala. (2) Contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate. " Avand in vedere aceasta dispozitie contractul colectiv de munca a expirat la data de 31.12.2011 Potrivit art. 141 din Legea 62/2011 a dialogului social, contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 luni. Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite de prezenta lege, o singura data, cu cel mult 12 luni. In cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment. Astfel, potrivit dispozitiilor legii speciale 62/2011 puteti incheia un nou contract colectiv de munca la nivel de unitate cu o durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 luni iar prelungirea ccm la nivel de unitate se poate face o singura data, cu cel mult 12 luni. Contractele colective de munca (CCM) pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror clauze convenite intre parti. Astfel, in termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca. In convocator vor fi trecute data, ora si locul unde urmeaza sa aiba loc intalnirea. La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie. Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea 467/2006 privind cadrul general de informare si consultare a angajatilor. Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la: a) situatia economico-financiara la zi; b) situatia ocuparii fortei de munca. Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele: a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise; b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca; c) durata maxima a negocierilor convenita de parti; d) locul si calendarul reuniunilor; e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri; f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere; g) alte detalii privind negocierea. Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate. La fiecare sedinta de negociere se vor incheia procese-verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor. La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere. Este interzisa orice imixtiune a autoritatilor publice, sub orice forma si modalitate, in negocierea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor colective de munca. Clauzele contractelor colective de munca pot stabili drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege. La incheierea contractelor colective de munca, prevederile legale referitoare la drepturile angajatilor au un caracter minimal. Contractele colective de munca (CCM) nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca (CCM) aplicabil incheiat la nivel superior. Contractele individuale de munca (CIM) nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de munca aplicabile. In concluzie, in vederea demararii modificarii contratului colectiv de munca la nivel de unitate se intocmesc urmatoarele documente: proces-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor; lista de prezenta la alegerea reprezentantilor salariatilor; convocator pentru intalnirea cu reprezentantii salariatilor; procesele – verbale de negociere incheiate cu fiecare sedinta de negociere si in final actul aditional la contractul colectiv de munca a nivel de unitate sau un nou contract colectiv de munca la nivel de unitate. Cu aceste documente veti merge la inspectoratul teritorial de munca pentru inregistrarea actului aditional/ contractului colectiv de munca la nivel de unitate cu o durata de maximum 12 luni pentru actul aditional si 24 luni pentru CCM.