sâmbătă, 8 decembrie 2012

Fisa postului pentru Functionar administrativ                                     Fisa postului pentru Functionar administrativ

I.
Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ............
2. Denumirea postului: Functionar administrativ
3. Poziţia in COR / Cod: 
4. Departamentul / locaţia: Administrativ

[Repartizarea se va face conform marimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului: Execuţie

6. Relaţii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

Se subordoneaza administratorului.

[Pentru punctele 4, 5 şi 6 se va ţine cont de marimea, specificul şi organigrama firmei.]


II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Munca unui Functionar administrativ este aceea de a informa si indruma clientii.

[In funcţie de marimea, specificul şi organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parţi.]

2. Competenţe personale:

- sa aiba insuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitaţi psihice necesare (spirit de observaţie, rabdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare etc.);
- sa nu aiba antecedente penale.

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activitaţilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza, corespunzatoare unei parţi de 100% din salariul de baza.
- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fişa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

Atribuţii


• sa aiba grija de agenda de lucru din sectiunea incredintata functionarului - sa elaboreze aspecte specializate cu privire la deciziile administrative sau alte documente, inclusiv sa revada si sa analizeze modul cum sunt ele indeplinite;
• sa supervizeze alte sectoare ale administratiei publice, inclusiv sa pregateasca si sa elaboreze materiale de sprijin corespunzatoare;
• sa calculeze si sa estimeze beneficiile, taxele si impozitele sau alte sume in baza formulelor de aplicare si a deciziilor de diminuare, crestere sau retragere a beneficiilor;
• sa se ocupe de recuperarea platilor restante, inclusiv cu colectarea lor, sa ia masuri administrative cu privire la beneficiari;
• sa adune plati si alte surse de venituri si sa se asigure ca amenzile financiare au fost achitate;
• sa verifice ca documentele justificative sunt corect intocmite;
• sa tina evidente si statistici si alte seturi de date ;
• sa emita documente oficiale;
• sa le schimbe, sa intocmeasca liste si extrase din documentele oficiale;
• sa sorteze si sa arhiveze documente
• sa faca munci tehnice si economice si sa indeplineasca alte sarcini in sectorul administrativ, cum sunt investigatii, analize, masuratori, cercetari etc., folosind tehnologia de laborator si cea computerizata;
• sa verifice datele procesate pe computer;
• sa stabileasca bugete si sa se asigure ca ele au fost respectate, sa le verifice;
• sa dea informatiile necesare cetatenilor;
• realizarea de raportari saptamanale catre Administrator;
• sa utilizeze formule de salut in relatiile cu clientii “buna ziua”, “buna dimineata”, “buna seara”, “la revedere” etc;
• sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu;
• sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
• sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
• sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfaşoara serviciul;
• sa acorde ajutor, atat cat este raţional posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situaţie de pericol

In acest scop angajatul are urmatoarele obligaţii:

• sa-şi insuşeasca şi sa respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi masurile de aplicare a acestora;
• sa aduca la cunoştinţa de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alţi angajaţi;
• sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securitaţii şi sanataţii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
• sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalţi colegi.
• sa informeze de indata administratorul despre orice deficienţa constatata sau eveniment petrecut;
• sa execute alte activitaţi in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

[In funcţie de marimea, specificul şi organigrama firmei, sarcinile/ atribuţiile/ activitaţile, responsabilitaţile postului pot diferi.
Atenţie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, precum şi in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

4. Obligatii si Restricţii:

Ø nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate şi daca vine pe cale ierarhica şi se incadreaza in prevederile legale;
Ø sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitaţile ce se desfaşoara in cadrul spaţiului de lucru;
Ø este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului;
Ø trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, in buna stare.

5.Condiţiile de lucru ale postului

a. Desfaşurarea activitaţii

Acesta işi desfaşoara activitatea la birou.

b. Condiţii de formare profesionala Participa la traininguri.

[Condiţiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in funcţie de condiţiile specifice şi de posibilitaţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

c. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)

• Doar in situaţii de urgenţa

[De obicei, fiecare firma stabileşte şi menţioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitaţilor şi a sarcinilor pe perioada delegarii.]


III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii

Pregatire profesionala in domeniu.

[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Aptitudini personale

- incredere in sine;
- rapiditate in reacţii şi judecata;
- concentrare;
- abilitatea de a crea;
- punctualitate;
- capacitatea de a invata;
- capacitatea de a crea.

[In funcţie de specificul şi marimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita şi alte competenţe.]

3. Program de lucru

Pentru un program normal de lucru, 2 ore/ zi.

Program: L-V: ............................, cu pauza de masa,
S-D: ..................................................Data


Numele şi semnatura titularului postului,

 Numele şi semnatura superiorului ierarhic,

A P R O B A T
Director General

Niciun comentariu: